[Reading] ➶ Filozofija istočnih naroda II ➽ Čedomil Veljačić – Peakpopa.info

Filozofija istočnih naroda II Knjiga Druga IRAN, ISLAM, KINA, JAPAN I ODABRANI TEKSTOVI Edomil Velja I Zagreb, Lipnja Kalifornija, Prosinca Je Jedan Od Najzna Ajnijih Predstavnika Jugoslavenskog Budizma U Drugoj Polovici Stolje A Ro En Je Godine U Zagrebu, Gdje Godine Zavr Ava Filozofski FakultetVelja I U Razdoblju Od Do Boravi U Indiji Kao Gostuju I Profesor U Okviru Indijsko Jugoslavenske Kulturne Razmjene I Predaje Na Poznatim Sveu Ili Tima U Madras U Ju Na Indija , Delhi Ju I Antiketanu Isto Na Indija, Pokrajina Bengal, Sveu Ili Na Ustanova Osnovana Od Strane Poznatog Indijskog Nobelovca Rabindranath Tagore Razdoblje Provedeno U Indiji Je Velja I Iskoristio Za Daljna Prou Avanja Indijskih Filozofija, Posebno Budizma, Usavr Avanje Jezika Sanskrit A, Palija I Ostalih Prakrta Te Intenzivno Prevo Enje Nekih Od Temeljnih Indijskih Filozofskih Djela, Kao I Za Pisanje Komparativnih Studija Isto Nih I Zapadnih FilozofijaZgro En Svijetom, Po Vlastitom Kazivanju Sartreovskom Mu Ninom, U Njemu Je Tinjala Iskra Udnje Za Budisti Kim Povla Enjem, To Nije Bijegom, Iz Svijeta Mladala Ka Zgro Enost Nad Nasiljem I Ljudskim Zlo Inima Drugog Svjetskog Rata, U Velja I A Je Bila Osnova Koja Je Kasnije Pokrenuta Osje Ajima Dubokog Gnu Anja Nad Konzumentskim Materijalizmom Socijalizma I Kapitalizma Podjednako, A Dodatno I Najezdom Nara Taja Hipija S Divljeg Zapada , Kako Ga Je Nazivao, Iju Je Masovnu Navalu U Besciljnom Traganju Za Smislom Ivota Osobno Svjedo Io U Indiji Tijekom Tih GodinaTako Po Etkom Godine Odlazi U Ri Lanku I Ispunjava Svoj San O Zare Ivanju U Budisti Ki Teravadski Prosja Ki Red Nakon Dvije Godine Pripravni Tva, Godine Biva Potpuno Zare En I Uzima Mona Ko Ime Bhikkhu Redovnik, Prosjak Nana Jiivako Koji Ivi Znanje U Meditativnoj Osami Pi E Svoja Glavna Djela I Nebrojene Lanke, Pisma, Osvrte, Pisane I Objavljivane Na Hrvatskom, Engleskom I Njema Kom Jeziku Odlazak U Budisti Ke Monahe Velja I U Daje Svojevrsnu Aureol U Legendarnog I Misti Nog Junaka Ili Sveca, A Njegova Nagla Ena Akademska Aktivnost, Unato Udaljenosti I Boravku U Ri Lanki S Koje Se, Usprkos Stalnom Zapitkivanje Znati Eljnih S Podru Ja Jugoslavije, Nikada Nije Vratio Ga I Dalje Odr Ava Stalno Prisutnim U Jugoslavenskim I Zapadnim Akademskim Krugovima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *