[BOOKS] ✮ Plavi čuperak By Miroslav Antić – Peakpopa.info

Plavi čuperak Amazing E Book, Plavi Uperak Author Miroslav Anti This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Plavi Uperak , Essay By Miroslav Anti Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


10 thoughts on “Plavi čuperak

 1. says:

  Uvek je tako sa zatvorenims tvarima.I tek kad olju ti omot, prestaje svaka arolija,jer vi e nema smisla nijedna igra pogadjanja.Jer sve je u nama kad murimo, a strano kad otvorimo o i I sve je na e dok elimo , a tu e kad se ostvari.


 2. says:

  Ah detinjstvo


 3. says:

  Nijedna knjiga nije uspela ono to je ova Anti eva zbirka pesama da me vrati u detinjstvo, da se prisetim, ne samo doga aja, ve i ose aja, boja koje krase svet, bezbri nosti koje nisam ni bio svestan, de jih snova, od kojih osta e olupine Eh, da imam neku mo , samo nakratko, da posetim jednog de aka, sakrivenom u izmaglici, na bledoj slici detinjstva, pa da mu apnem n


 4. says:

  Nema na svetu dve iste srede.Dva ista utorka.Dva ista petka.Sve nove ljubavi novije vrede ivi se sve ivlje is po etka ivi se da se nikad ne pada.Da bude sna niji posle oluje.I da se u tvom srcu ve sadasto zlatnih srca unapred uje Odluka


 5. says:

  Tako smo zavoleli plave momke


 6. says:

  Samo ja znam nikada vi e,nikada vi e,ne emo se uhvatiti za rukeni hodati od ugla do uglai poku avati uzalud da se setimo dok utimone eg vrlo va nog,ne eg toliko ogromno va nog ega se razdvojeni nikada vi e ne emo mo i setiti Ne znam.Ceo svet smo obi liu udnji ludojpodjednakoj,a za korak se mimoi li.Da,mora da je tako Sre om jastuci ni ta ne govore uvaju milion tajni u m


 7. says:

  Stvarno videti, zna i umeti videti ki u kako pada uvis Videti kako padaju uvis krovovi ku a i reke u kojima se talo e vrhovi planina Ovako sam to cuo Ko nije nebo ugledao u vodi, taj nema pojma ta su ribe na drve u.


 8. says:

  Ajme koja divna knjiga jednog dana kada ako budem imala djecu nadam se da e ovo biti jedna od zbirki poezije koje e itati Prelijepa zbirka, povukla me u one dane u koli kad smo svi bili nesvijesni i ega osim isto e prijateljstva, prvih simpatija


 9. says:

  Nije isti efekat kao kad sam je pro itao prvi put Tek sad osje am tragove kista Mo da nije trebalo ni da je itam ponovo.


 10. says:

  Bajkovito i predivno.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *