❰Reading❯ ➽ Poetika horora Author Dejan Ognjanović – Peakpopa.info

Poetika Horora Je Studija Koja Defini E Horor Kao Knji Evni Anr I Obja Njava Nastanak I Razvoj Njegove Poetike Od Gotskih Romana Veka Pa Do Bestselera S Kraja I Po Etka Veka U Ovoj Knjizi Prikazuju Se Klju Ne Faze I Akteri, I Analiziraju Najreprezentativnija Dela U Kojima Se Ogledaju Prelomne Ta Ke U Razvoju Anra Rani Gotik Horas Volpol Otrantski Zamak , Pozni Gotik Meri Eli Franken Tajn , Edgar Alan Po I Horor Pri A, Pri A O Duhovima Okretaj Zavrtnja Henrija D Ejmsa , Viktorijanski Neogotski Roman Drakula Brema Stokera , Udne Pri E Kosmi Ke Strave Boja Izvan Ovog Svemira H F Lavkrafta , Horor Kao Bestseler Isijavanje Stivena Kinga I Savremene Tendencije U Hororu Koje Oli Avaju Moderni Gotik Irli D Ekson, An Ela Karter, D Ojs Kerol Outs , Pri A O Duhovima Robert Ajkman , Telesni Horor Klajv Barker , Psiholo Ki Horor Robert Bloh, Tomas Haris I Kosmi Ka Strava Tomas Ligoti Poetika Horora Prikazuje Kontinuitet Ali I Neprestanu Evoluciju I Sazrevanje Ovog Popularnog, Provokativnog I Inspirativnog Anra Studija Se Sve Vreme, A Naro Ito U Poznijim Deonicama, Koje Se Bave Modernim Hororom, Bavi I Dvosmernim Vezama Izme U Knji Evnosti I Filma, A Za Definisanje Anra Podjednako Se Oslanja Na Uvide Teoreti Ara Filma I Knji Evnosti, Pa Stoga Mo E Biti Vredna I Onima Koje Zanima Anr Na Filmu Isto Kao I U Knji Evnosti Poetika horora


About the Author: Dejan Ognjanović

Dejan Ognjanovi was born in Ni , Serbia, in 1973 He worked as a TA in American Literature at the Faculty of Philosophy, Ni , Serbia 1999 2009 Got his MA in 2009 Gothic Motifs in the Works of E A Poe Got his PhD in 2012 Historical Poetics of Horror Genre in Anglo American Literature Published literary and film essays and criticism in various magazines In Serbia he has published 610 thoughts on “Poetika horora

  1. says:

    Ovo je verovatno najvrednija knjiga koju posedujem jer sam u njoj na la sve to me je zanimalo vezano za najzna ajnija dela horor anra i iz koje sam svako pre a nje znanje pro irila i produbila.Odli na struktura same knjige, sjajan prikaz prikupljenih i obra enih informacija, detaljnost svakog poglavlja je na visokom nivou, prikaz konteksta i istorijskog trenutka su od krucijalnog zna aja za razum


  2. says:

    Svako dete na samom pocetku svog kolovanja prvo to uzme u ruke jeste Bukvar,kao prohodnost za dalje opismenjavanje isto tako svaki ljubitelj horora kaoprvo tivo s kojim bi trebalo da se susretne jeste Poetika horora Moje neko skromno mi ljenje jeste da je ovo mo da i jedina ozbiljna studija koja se u potpunosti sa naucne strane bavi temeljnom analizom vrste knji evnosti koji mnogi do ivljavaju kao r


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *